Krijg 20% korting! arrow_drop_up
Meteen naar de content

GRATIS BEZORGING IN HEEL POLEN

  Klachten en retouren

  TERUGBETALINGBELEID

  I. Klachtenprocedure

  1. Om een ​​klacht in te dienen, vult u het klachtenformulier in.

  2. Neem contact met ons op via e-mail messedbydress @gmail.com z onderwerp: KLACHT, BESTELNUMMER , om het formulier te verzenden en de beoordeling van de klacht te bespoedigen.

  1. Klachtenvoorwaarden

  1.1 Indien er tijdens de garantieperiode een gebrek optreedt aan de gekochte goederen, heeft de Koper het recht een klacht in te dienen over het gebrek.

  1.2 De garantie dekt uitsluitend fabricagefouten, materiaalfouten of onvolledigheid, maar is niet van toepassing op normale slijtage. Een verandering in de toestand van het product die tijdens de garantieperiode ontstaat als gevolg van slijtage, oneigenlijk gebruik of ingreep, ongepast of ongepast onderhoud, kan niet als een defect worden beschouwd.

  1.3 De Koper moet de Verkoper onmiddellijk na ontdekking ervan, maar uiterlijk 24 maanden na ontvangst van de goederen, op de hoogte stellen van de Verkoper.

  1.4 De Koper heeft het recht om, in geval van een verwijderbaar gebrek, verwijdering van het gebrek, vervanging van de ontbrekende goederen of een redelijke korting op de aankoopprijs van de goederen te eisen.

  1.5 Bij een defect dat niet kan worden verholpen, kan de Koper volledige terugbetaling van de aankoopprijs eisen.

  1.6 Bovendien is het niet mogelijk om te klagen over een gebrek aan de goederen waarvan de Koper vóór de aankoop op de hoogte was of indien vanwege het bestaan ​​van het gebrek een korting op de aankoopprijs van de goederen werd verleend. De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat voortvloeit uit de aard van het artikel. Als het een defect betreft dat kan worden gerepareerd, heeft de koper geen recht om de overeenkomst te herroepen of de goederen te ruilen.

  1.7 In de volgende gevallen kan de garantie geheel of gedeeltelijk niet worden toegepast:

  - verstrijken van de garantieperiode

  - mechanische schade, onprofessionele installatie, onprofessionele bediening of verwaarlozing van routineonderhoud

  - gebruik van goederen onder omstandigheden die niet stroken met de omgevingsparameters waarvoor ze bedoeld zijn, of met andere door de fabrikant vastgestelde parameters

  - de goederen zijn beschadigd door elementen of stroomuitval

  - de goederen beschadigd zijn als gevolg van overmatige belasting of gebruik in strijd met de voorwaarden vermeld in de documentatie.

  2. Aansprakelijkheid voor gebreken en klachtenbehandeling

  2.1 Verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen op het moment van levering.

  2.2 Onmiddellijk nadat de koper een gebrek aan de goederen ontdekt, moet hij of zij, zonder onnodige vertraging, de verkoper per e-mail op de hoogte stellen op messedbydress@gmail.com en per e-mail fotografische documentatie van het gebrek naar de verkoper sturen. Als de koper het gebrek niet zonder onnodige vertraging meldt en de goederen blijft gebruiken, wordt het recht op gebrekkige prestatie niet verleend.

  2.3 Koper is verplicht het gebrek of de reden van de klacht gedetailleerd te omschrijven, fotografisch te documenteren en de klachtenprocedure te volgen. Hiervoor kan Koper gebruik maken van het Klachtenprotocol, dat u hier kunt vinden.

  2.4 De Verkoper is verplicht om onmiddellijk een beslissing te nemen over de klacht (aanvaarding of niet-erkenning van de klacht en de redenen voor weigering om de klacht in ontvangst te nemen) binnen 30 dagen vanaf de datum van kennisgeving.

  2.5 Verkoper zal dan, na aanvaarding van het gebrek aan de goederen, besluiten de klacht op te lossen door:
  a) terugbetaling aan de Koper van een deel van de koopprijs, afhankelijk van de omvang van de schade, en de Koper mag de goederen behouden
  b) levering van nieuwe goederen aan de Koper, waarbij de Koper de originele goederen mag behouden.

  2.6 Indien Verkoper er niet in slaagt nieuwe goederen aan Koper te leveren, zal Verkoper Koper informeren over de wijze van schadevergoeding voor de klacht.

  3. Herroeping door de Verkoper van de Koopovereenkomst

  3.1 Totdat de Koper de goederen ontvangt, heeft de Verkoper het recht om zich zonder opgave van reden terug te trekken uit de koopovereenkomst, door de Koper ervan op de hoogte te stellen dat hij de goederen niet kan leveren en de volledige betaalde koopprijs zal terugbetalen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Koper lijdt als gevolg van het herroepen van de verkoopovereenkomst

  4. Herroeping van de Consumentkoper uit de Koopovereenkomst

  4.1 Koper eist dat Leverancier onmiddellijk een bemiddeling start, vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen voor herroeping van de Overeenkomst. De koper heeft daarom niet het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen.

  II. Retourprocedure

  1.Retourvoorwaarden
  1.1. We hanteren een retourbeleid van 14 dagen, wat betekent dat u vanaf ontvangst van uw artikel 14 dagen de tijd heeft om uw bestelling te retourneren.

  1.2. Om een ​​artikel in aanmerking te laten komen voor retournering: Het artikel moet worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin het is ontvangen. Het artikel dient ongebruikt geretourneerd te worden.
  1.3. Om de retourprocedure te starten, neemt u contact met ons op via het contactformulier op de website op het volgende e-mailadres: support@messedbydress.com, met vermelding van RETOUR en BESTELNUMMER in de onderwerpregel. Wij sturen u dan een retourformulier en instructies over hoe en waar u uw pakket naartoe kunt sturen.

   
  2. Terugbetalingen

  2.1. Wij zullen u op de hoogte stellen wanneer wij uw retourzending ontvangen en inspecteren. Wij laten u dan weten of uw retourzending is goedgekeurd. Indien goedgekeurd, ontvangt u een automatische terugbetaling via uw oorspronkelijke betaalmethode.

  Van onze Instagram

  GRATIS BEZORGING

  Wij verzenden bestellingen gratis door heel Polen

  98% VAN DE KLANTEN BEVEEL ONS AAN

  Wij genieten van goede meningen van veel tevreden klanten

  RISICOVRIJ WINKELEN

  U heeft recht op retour binnen 14 dagen

  VEILIGE BETALINGEN

  Geautoriseerde transacties en betalingen via internet