Uzyskaj 20% zniżki! arrow_drop_up
Przejdź do treści

DARMOWA DOSTAWA W CAŁEJ POLSCE I HOLANDII

  Reklamacje i zwroty

  POLITYKA ZWROTU KOSZTÓW 

  I. Procedura reklamacji

  1. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz reklamacyjny.

  2. Prosimy o kontakt na adres e-mail support@messedbydress.com z tematem REKLAMACJA, NR ZAMÓWIENIA, w celu wysłania formularza i przyspieszenia oceny reklamacji.

   

  1. Warunki reklamacji

  1.1 Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada na zakupionym towarze, Kupujący ma prawo do reklamacji wady. 

  1.2 Gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych, wad materiałowych lub niekompletności, ale nie dotyczy zwykłego zużycia. Zmiana stanu produktu powstająca w okresie gwarancyjnym z powodu jego zużycia, niewłaściwego użytkowania lub interwencji, nieodpowiedniej lub niewłaściwej konserwacji nie może być uznana za wadę. 

  1.3 Kupujący musi powiadomić Sprzedawcę o wadach niezwłocznie po ich wykryciu, ale nie później niż 24 miesiące po otrzymaniu towaru.

  1.4 Kupujący ma prawo, w przypadku defektu usuwalnego, domagać się usunięcia wady, uzupełnienia brakującego towaru lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu towaru.

  1.5 W przypadku wady nie dającej się usunąć, Kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu.

  1.6 Ponadto nie jest możliwa reklamacja wady towaru, o której Kupujący wiedział przed zakupem lub o ile w związku z istnieniem wady przyznano zniżkę od ceny zakupu towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę wynikającą z charakteru rzeczy. Jeśli jest to wada, która może zostać naprawiona, kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru.

  1.7 Gwarancja nie może być zastosowana w całości lub w części w następujących przypadkach:

  -  wygaśnięcie okresu gwarancyjnego

  - uszkodzenia mechaniczne, nieprofesjonalny montaż, nieprofesjonalna obsługa lub zaniedbanie rutynowej pielęgnacji

  - stosowanie towarów w warunkach niezgodnych z ich parametrami środowiskowymi, dla których są przeznaczone, lub z innymi parametrami ustalonymi przez producenta

  - towary zostały uszkodzone przez elementy lub przerwy w dostawie prądu

  - towary zostały uszkodzone w wyniku nadmiernego obciążenia lub użycia z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji.

   

  2. Odpowiedzialność za wady i rozpatrywanie reklamacji

  2.1 Sprzedawca odpowiada za wady towaru w momencie dostawy.

  2.2 Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Kupującego wady towaru, powinien on bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym Sprzedawcę na adres e-mail support@messedbydress.com oraz przesłać Sprzedawcy pocztą elektroniczną dokumentację fotograficzną wady. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi o wadzie bez zbędnej zwłoki i będzie nadal korzystał z towaru, prawo do wadliwego świadczenia nie zostanie przyznane.

  2.3 Kupujący zobowiązany jest do szczegółowego opisania wady lub przyczyny reklamacji i udokumentowania jej fotograficznie oraz postępowania zgodnie z procedurą reklamacyjną. W tym celu Kupujący może skorzystać z Protokołu Reklamacyjnego, który znajduje się tutaj.

  2.4 Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia decyzji w sprawie reklamacji (uznania lub nieuznania reklamacji oraz przyczyny odmowy uznania reklamacji) w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.

  2.5 Sprzedający następnie, po akceptacji wady towaru, podejmie decyzję o rozstrzygnięciu reklamacji poprzez:
  a) zwrot Kupującemu części ceny zakupu stosownie do rozmiaru szkody, przy czym Kupujący może zatrzymać towar
  b) dostarczenie Kupującemu nowego towaru, przy czym Kupujący może zatrzymać oryginalny towar.

  2.6 W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć Kupującemu nowych towarów, Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rekompensaty z tytułu reklamacji.

   

  3. Odstąpienie Sprzedawcy od Umowy kupna

  3.1 Do czasu odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez poinformowanie Kupującego, że nie może dostarczyć towaru i zwróci całą zapłaconą cenę zakupu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

   

  4. Odstąpienie Kupującego Konsumenta od Umowy kupna

  4.1 Kupujący żąda od Dostawcy niezwłocznego rozpoczęcia mediacji, jeszcze przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

  II. Procedura zwrotu

  1.Warunki zwrotu
  1.1. Mamy 14-dniową politykę zwrotów, co oznacza, że ​​masz 14 dni od otrzymania przedmiotu na zwrot swojego zamówienia.

  1.2. W celu zakwalifikowania przedmiotu do zwrotu: Przedmiot musi zostać odesłany w takim samym stanie w jakim został otrzymany. Przedmiot powinien pozostać odesłany jako nieużywany.
  1.3. Aby rozpocząć procedurę zwrotu, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy na stronie lub pod adresem e-mail: 
  1.4. Należy zauważyć, że jeśli zwrot nie jest spowodowany naszą winą (problem z jakością, różnica kolorów lub niewłaściwa przesyłka), klienci są odpowiedzialni za fracht powrotny. Po otrzymaniu zwróconych produktów i ustaleniu, że nadają się one do zwrotu (towary nowe, nienoszone, nieprane i niezmienione, ze wszystkimi oryginalnymi wewnętrznymi metkami odzieży), rozpoczniemy zwrot pieniędzy.
  UWAGA!
  W sprawie zamówień do 1741 włącznie prosimy o kontakt pod adresem: messedbydress@gmail.com
  W przypadku zamówień od 1741 support@messedbydress.com, podając w temacie ZWROT oraz NUMER ZAMÓWIENIA. Wyślemy Ci wtedy formularz zwrotu oraz instrukcje, jak i gdzie wysłać paczkę. 
   
  2. Zwroty pieniędzy

  2.1. Powiadomimy Cię, gdy otrzymamy i sprawdzimy Twój zwrot. Następnie poinformujemy Cię, czy zwrot został zatwierdzony. W przypadku zatwierdzenia otrzymasz automatyczny zwrot kosztów przy użyciu oryginalnej metody płatności. 

   

  From our Instagram

  DARMOWA DOSTAWA

  Zamówienia na terenie całej Polski wysyłamy za darmo

  98% KLIENTÓW NAS POLECA

  Cieszymy się dobrymi opiniami mnóstwa zadowolonych klientów

  ZAKUPY BEZ RYZYKA

  Masz prawo do zwrotu w ciągu 14 dni

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

  Autoryzowane transakcje i płatności za pośrednictwem Internetu